BİLDİRİ DETAY

Büşranur AĞIRBAŞ, Sema ÜSTGÖRÜL, Sima Nur ŞENOL,Umay ERDOĞAN
DOĞUM SONRASI ANNE SÜTÜ VE EMZİRMEYE YÖNELİK MİTLERİN İNCELENMESİ
 
Doğum sonrası ilk 18 aylık dönemde bebeğin beslenme tarzı çocuğun daha sonraki fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bir bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için ideal beslenme yöntemi anne sütüdür. Büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu yaşamın bu ilk birkaç yılında emzirmenin sürdürülmesi, sadece bebeklik değil çocukluk dönemindeki fiziksel ve ruhsal sağlığı da olumlu etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü, tüm yenidoğanların ilk altı ay yalnızca anne sütü ile beslenmesinin, onların kısa ve uzun dönemli sağlıkları üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF-United Nations International Children's Emergency Fund) raporuna göre (2016), her yıl dünyaya yeni gelen 77 milyon bebeğe (her iki bebekten biri) doğumu izleyen bir saat içinde anne sütü verilmiyor ve bu durum yenidoğanlarda ölüm riskini %80’e kadar arttırabildiği gibi, onları hastalık ve ölüm riskinden koruyacak temel besinlerden, antikorlardan ve anneyle yakın temastan yoksun bıraktığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte “Emzirme: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bir Anahtar” sloganı ile emzirmenin yalnızca çocuk sağlığını geliştirmenin bir yapı taşı değil, aynı zamanda ülkelerin kalkınmasının da temeli olduğu belirtmektedir. Yapılan literatür incelemesinde doğum sonrası yaşanan sağlık sorunları, kadının çalışma yaşamına dönmesi, sosyokültürel ve bireysel faktörler nedeniyle kadınların emzirmeme yada emzirmeyi erken bırakmalarına neden olduğu saptanmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde emzirmenin yetersiz olmasının en önemli sosyokültürel nedeni annenin emzirme ve bebek beslenmesi hakkındaki yanlış inançları olarak belirtilmektedir. Bu derlemenin amacı da Türkiye’de kadınların doğum sonrası anne sütü ve emzirmeye yönelik mitlerini yapılan çalışmalar ışığında sentezleyerek, ebe ya da hemşirelerin lohusalara verecekleri emzirme eğitimi ve danışmanlığında bilinen yanlış inançları düzeltmeye yönelik eğitim içeriği oluşturmalarını desteklemektir.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, Emzirme Hakkında Mitler, Emzirme Danışmanlığı 


Keywords: