BİLDİRİ DETAY

Ebrar KALKAN
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞLILIK HİZMETLERİ
 
Toplumda oluşan doğum oranlarının azalması, aile yapısının değişmesi, ekonomik imkanlar vb. değişimler neticesinde yaşlı nüfusun toplam nüfusa olan oranındaki artışı sebebiyle birtakım problemler de ortaya çıkmaktadır. Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan yaşlıların, günlük ihtiyaçlarını yerine getirememe, yalnızlık, sosyal aktivitelerinde gerçekleşen düşüş, ileri yaşa bağlı olarak ortaya çıkan kronik rahatsızlıklar, gelir problemleri vb. sorunları takiben doğan bakım ihtiyacı da bir başka problemin ana konusudur. Ülkemizdeki yaşlı nüfusun azımsanmayacak derecede olması aslında söz konusu problemlerle ilgili çözüm stratejilerinin geliştirilmesi yönünden oldukça önem arz etmektedir. Yalnızca ülkemizde değil dünya genelinde de yaşlı nüfusun git gide artması sağlık harcamalarındaki artışa ve dolayısıyla bakım ihtiyacının artışına neden olmaktadır. Yakın gelecekte ise ülkeler bazında daha büyük problemlere yol açacağı ön görülmektedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda olası duruma hazırlıklı olunması açısından birtakım politika ve uygulamalar geliştirilmelidir. Şüphesiz ki strateji geliştiriciler arasında sosyal hizmetler ve sosyal politikalar başrol oynamaktadır. Ülkemizde bakım konusu ile ilgili uygulamalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Fakat bakım denilince akla yalnızca sunulan maddi olanaklar gelmemelidir. Sosyal, psikolojik, biyolojik, kültürel, ekonomik birçok farklı yönünün olduğu multidisipliner bir alan olduğu unutulmamalıdır. Gerçekleştirilen çalışmada yaşlılara yönelik uygulanan ve uygulanması gereken sosyal politikalar ele alınmıştır. Bu kapsamda yurtiçi ve yurtdışı örnekleri ile çeşitli sosyal politika önerilerine yer verilmiştir. ORCID NO: 0000-0003-2950-1784

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Sosyal Hizmet, Sosyal Politika, Bakım Sigortası 


Keywords: