BİLDİRİ DETAY

Gizem DOĞAN, Hüseyin Rıza BÖRKLÜ
HAVAALANI YOLCU KÖPRÜSÜ UÇAK TEMAS KÖRÜĞÜ KAVRAMSAL TASARIMI
 
Havaalanlarında önemli ihtiyaçlardan biri de yolcu biniş köprüleridir. Bunlar havaalanı terminali içindeki yolcuların uçağa geçmelerini veya uçak geldiğinde tahliye edilmelerini sağlamaktadır. Bu köprüler körüklü olur ve yolcu kapılarına vakumlu özel bir yapı ile bağlanırlar. Yolcu biniş köprülerinin terminale yanaşan uçakların füzelaj yüzeyine uyarak, yolcuların güvenli ve konforlu bir şekilde dış ortamdan etkilenmeden uçağa giriş ve çıkışlarını sağlayan yapıya yolcu biniş köprüsü uçak temas körüğü denir. Uçak temas körüğünün, kambur oluşturmadan yumuşak bir geçiş sağlamak, zemin seviyesini yaklaşılan uçağa göre otomatik ayarlamak ve sızdırmazlığa yardımcı olmak gibi önem arz eden özellikleri vardır. Piyasada mevcut ihtiyacı karşılayacak, esnek, kullanıcı odaklı, estetik, yenilikçi ve milli bir yolcu biniş köprüsü uçak temas körüğü bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu tebliğ kapsamında havaalanı yolcu köprüsü uçak temas körüğü kavramsal tasarımı yapılmıştır. Bu bildiride sistematik tasarım yaklaşımı kullanılarak yapılan yeni ve inovatif bir havaalanı yolcu biniş köprüsü uçak temas körüğü kavramsal tasarımı tanıtılacaktır. Bu yeni tasarım ile mevcut benzer sistemlerdeki eksik ve zayıf yanlar giderilmeye çalışılacaktır. Kavramsal tasarım; yaratıcı, optimum ve doğru çözümler bulmayı amaçlar. Problemi küçük parçalara ayırır ve bunlara çözüm ilkeleri geliştirir. Soyutlaştırmalar yapılarak mevcut çözümlerden farklı yaratıcı çözüm önerileri sunar. Bu çözüm önerileri, değerlendirme yöntemleri (seçim kartı, amaçlar ağacı, değer profili vb.) kullanılarak en doğru tasarıma karar verilecektir. Bu tasarım işlemi Pahl ve Beitz’in sistematik tasarım yaklaşımına dayanmaktadır. İşlem; problem tanımlama, formüle etme (fonksiyon şeması), seçenekler oluşturma ve seçim şeklindedir.

Anahtar Kelimeler: Uçak temas körüğü, Sistematik tasarım yaklaşımı, Kavramsal tasarım. 


Keywords: