BİLDİRİ DETAY

Ender AYDIN, Yaman ERARSLAN
HAVACILIK ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN CFRP KOMPOZİT MALZEMENİN DELİK DELME TALAŞLI İMALAT PROSESİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
 
Yapılmış olan çalışmada; gün geçtikçe havacılık endüstrisinde sahip olduğu yüksek mekanik özellikleri, hafifliği ve çevresel faktörlere gösterdiği dayanımı nedeniyle kullanımı ve önemi artan CFRP kompozit malzemenin geleneksel talaşlı imalat üretim metodlarından biri olan delik delme işleminin parametreleri ve bu parametrelerin değişiminin iş parçası üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışma esnasında tamamiyle aynı mekanik ve kimyasal özelliklere sahip CFRP kompozit iş parçası 2600*1500*1200 mm tabla boyutuna sahip 5 eksenli CNC tezgahta, aynı fikstürleme metoduyla bağlanarak 118ᵒ ve 135ᵒ farklı ağız açılarına sahip 10*110 mm boyutlarındaki karbür takımlar ile, çeşitli tezgah dönme devirleri ve çeşitli ilerleme hızları kullanılarak delinmiştir. Aynı zamanda tüm deney kombinasyonları kesme sıvısı kullanılarak ve kullanılmadan tekrarlanmıştır. Tüm parametrelerle alakalı tekrarlanabilirliğin sağlanması amacıyla 3 farklı delik delinmiştir ve tüm parametrelerin denenmesiyle birlikte toplamda 108 delik oluşturulmuştur. 5 eksenli CNC tezgah üzerinde, tamamiyle sabit ve rijit bir şekilde fikstürleme metodu sağlanarak farklı parametreler uygulanarak açılmış olan deliklerin delik içi yüzey pürüzlülükleri, boyutsal ölçüm değeri ve nihai iş parçasının uğradığı delaminasyon gözlemlenmiştir. Bu çalışma ile delik delme işleminde takım üzerindeki ağız açılarının etkisi, tezgah dönme devrinin ve tezgah ilerleme hızının ve kesme sıvısı kullanımının etkileri karşılaştırılmıştır. Kesme hızının, kesme sıvısı kullanımının ve takım ağız açısının artışının delik kalitesini arttırdığı, ilerlemenin artışının da delik kalitesini düşürdüğü gözlenmiştir. Bu yapılan karşılaştırma ile havacılık endüstrisinde kullanımını çok sık gördüğümüz CFRP kompozit iş parçası için en optimal delik delme parametreleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kompozit Malzemeler, CFRP, CNC Tezgah, Delik Delme, Yüzey Pürüzlülüğü, Delaminasyon 


Keywords: