BİLDİRİ DETAY

Meral AYDIN, Havva YAĞCI
KADIN İSTİHDAMINDA KAYIT DIŞILIK SORUNU
 
Kadın istihdamında kayıt dışılık sorunu, dünya genelinde kadınların karşılaştığı önemli bir meseledir. Kayıt dışı istihdam, kadınların iş dünyasındaki eşitsizliklerini derinleştirebilir ve onları sosyal güvenlikten yoksun bırakabilir. Kadınlar, kayıt dışı işlerde daha fazla yer almaktadır ve bu durum onları düşük ücretlerle çalışmaya zorlamaktadır. Sosyal güvenlik haklarından mahrum kalmaları, gelecekteki finansal güvencelerini tehlikeye atar. Kayıt dışı çalışma, kadınların iş güvencesi eksikliğiyle karşı karşıya kalmasına neden olur. Yasal korumalardan yoksun olmaları, işten çıkarılmaları veya kötü çalışma koşullarına maruz kalmaları riskini artırır. Ayrıca, kayıt dışı istihdamda cinsiyet temelli ayrımcılık da sıkça görülür. Kadınlar düşük ücretlerle çalışmakta, kötü çalışma koşullarına maruz kalmakta ve terfi fırsatlarında eşitsizlikle karşılaşmaktadır. Bu sorunun çözümü için kayıt dışı istihdamın azaltılması gerekmektedir. Kadınların kayıtlı, güvenceli ve adil çalışma koşullarına erişimlerinin sağlanması önemlidir. Yasal düzenlemeler, kayıt dışılıkla mücadelede etkili bir rol oynayabilir. Ayrıca, kadınların eğitim ve mesleki becerilerini geliştirmelerine destek olmak da önemlidir. Kadınların ekonomik güçlenmeleri, toplumsal kalkınmanın ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması için hayati bir adımdır. Kayıt dışı istihdamın kadın istihdamına etkisi, kadınların ekonomik güçlenmelerini sınırlayabilir ve toplumsal eşitsizlikleri derinleştirebilir. Bu nedenle, kayıt dışı istihdamın azaltılması ve kadınların kayıtlı, güvenceli ve adil çalışma koşullarına erişimi sağlanması ve bunun yanında haklarının korunması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İstihdam, Kadın İstihdamı, Kayıt Dışılık 


Keywords: