BİLDİRİ DETAY

Göksel YÜZÜGÜLLÜ
MERKEZİ VE ORTAK SINAVLAR AÇISINDAN YARGI KARARLARININ UYGULANMASI
 
Mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin hükümler İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde düzenlenmiş olup; buna göre idarelerin otuz gün içerisinde yargı kararlarının gereklerine uygun işlem tesis etme zorunluluğu bulunmaktadır. Yargı kararlarının uygulanması açısından idare bağlı yetki içerisinde olup; yargı kararının ilgililerin lehine veya aleyhine olduğu herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Ancak bu genel kuralın her somut olay için aynı uygulanması idari istikrar ilkesine aykırı olabilecektir. Merkezi ve ortak sınavlar toplumun çok büyük kesimini etkileyen sınavlar olup; sınavların üzerinden uzun süre geçtikten sonra sınava ilişkin yargı kararlarının sınava katılanların aleyhine uygulanması idari istikrarın bozulması ve kişilerin subjektif kazanımlarına zarar verebilmektedir. İşte bu nedenle merkezi ve ortak sınavlar açısından özel yargılama usulü kurallarını benimsenmiştir. Bu düzenleme mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin özel hüküm niteliğinde olup madde kapsamında bulunmayan durumlar açısından, mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin genel kurallar uygulama bulacaktır. Ayrıca bu hüküm uyarınca, idari yargı mercilerince verilen iptal ve yürütmenin durdurulması kararlarının olumlu (lehe) olan etkileri dikkate alınacakken, kararın olumsuz (aleyhe) olan etkileri dikkate alınmayacaktır. Ancak bunun için kişinin sınava katılan konumunda bulunması, sınavın merkezi ve ortak sınav olması, sınavın Milli Eğitim Bakanlığı veya ÖSYM tarafından gerçekleştirilmesi ve mahkeme kararının davanın tarafları açısından da sonuç doğurabilecek nitelikte bulunması zorunludur. Öte yandan, bu sınavlara ilişkin mahkeme kararlarının ilgililerin lehine uygulanmasının hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu da savunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mahkeme kararlarının uygulanması, Merkezi ve Ortak Sınav, İvedi Yargılama 


Keywords: