BİLDİRİ DETAY

Okan SARAL
SAMSUN BÖLGESİ DEMİR ÇAĞI YERLEŞİMLERİ VE DOMBALAKTEPE SUR SİSTEMİ
 
Dombalaktepe, Samsun ilinin Atakum ilçesinde, Gökcelik Sırtı'nın kuzeybatı düzlüğünde Kamaz Deresi’nin yanında, doğal kayalığın üzerine bulunmaktadır. Dombalaktepe Höyüğü’nün ölçülebilen büyüklüğü 115 x 100 m, batı ve kuzey eteğine göre yüksekliği ise 22 m’dir. Höyüğün etrafını batı ve kuzey kesimde yüksekliği 2,50-2,80 m, doğu ve güney kesimde 1 m ve altında duvarlar ile çevrilidir. Bu duvarların yapılış amacının, yapıldığı dönemde ki su taşkınlarını önlemek olduğu düşünülmektedir. Samsun Bölgesi’nde yapılan arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarının yetersizliğinden Demir Çağı yerleşimleri hakkında net görüşler vermek oldukça güçtür. Dombalaktepe’de bu Demir Çağı yerleşimlerinden biridir. Bu alanda 2019 yılında başlayan kazı çalışmaları sonunca kısıtlı buluntuların değerlendirilmesi sonucunda bölgenin hammadde açısından zengin olmadığı anlaşılmıştır. Hammadde açısından zengin olmayan bölgede büyük ihtimalle hayvancılık ve avcılık kültürünü benimsemiş yaylacı bir topluluk yaşamıştır. Samsun Bölgesi’nde yürütülen yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazılar sonucunda tespit edilen Demir Çağı yerleşimleri ışığında Dombalaktepe Demir Çağı berkitme sistemi hakkında değerlendirme yapılmıştır. Bölgede sadece Demir Çağı yerleşim alanlarından Akalan’da sur duvarı görülmektedir. Akalan ardından Dombalaktepe’de de sur duvarı bulunması bu bölge için oldukça önemli bir gelişmedir. Samsun Bölgesi’nde yürütülen kazı çalışmalarının yetersizliği bilimsel çalışmaların da bölge coğrafyasındaki azlığının ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerden birisidir. Yapılacak olan bu bilimsel çalışma bu noktadaki eksikliğe bir nebze olsun ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Samsun, Dombalaktepe, Demir Çağı, Berkitme, Sur Duvarı. 


Keywords: