BİLDİRİ DETAY

Çiğdem SAİM, Dilara ÇULHA, Gamze Nur ÇELİK, Gözde ARSLAN, Umut Can SEL, Tuğçe ORAL, Rüştü UÇAN
ÜNİVERSİTELERDE ÖRGÜN ÖĞRETİM SÜRESİNCE DERSLERİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ALANLARDA GÜNLÜK VE HAFTALIK GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ DEĞERLENDİRMESİ
 
İstanbul’da bulunan üniversitenin, üniversiteye bağlı bir yerleşkesinde 4 katlı yapı bulunmaktadır. Bu yapının eğitim ve öğretim faaliyetleri sadece 3 katında gerçekleştirilip 1. katında 14, 2. katında 13 ve son katında 10 derslik bulundurup bu yerleşkede öğrenim gören öğrencileri, eğitim veren akademisyenleri ve idari çalışanları örgün öğretim süresince derslerin yürütüldüğü alanlarda gürültüye maruz kalan kişileri kapsamaktadır. Gürültü ölçümleri örgün öğretim süresi boyunca her katta olmak üzere 5 gün boyunca derslerin en yoğun olduğu saat 10:00-11:00 aralığında yapılmıştır. Kişisel maruziyet ölçümleri için 3M EDGE-5 Kişisel Gürültü Dozimetresi cihazı kullanılmış, ortam ölçümleri ise 3M Sound Pro SE/DL Serisi Ses Seviyesi Ölçüm Cihazı kullanılarak dB(A) cinsinden değerleri okunmuştur. Ölçme yerleri ve ölçme süreleri ders günü boyunca dersliklerde bulunan gürültüye maruziyeti temsil edecek şekilde yapılmıştır. Gürültüye maruz kalan kişilere herhangi bir uyarı yapılmadan günlük faaliyetlerine devam ettiği ve gürültülü alanlarda kaldığı süre boyunca ölçüme devam edilmiştir. Böylelikle gün içinde gürültüye maruz kalınan zamanlarda kişisel maruziyet ve ortam ölçümleri yapılmıştır. Yapılan ölçümlerde dersliklerin bulunduğu kat ve alanlarda kişisel maruziyet değerlerinde ortalama olarak 67,9 dB(A), ortam ölçümlerinde ise 57,4 dB(A) olarak ölçülmüştür. Hafta içerisinde en düşük ortam maruziyet değerinin ortalam 44,30 dB(A) olarak Salı günü ölçüldüğü, en yüksek ortam maruziyet değerinin ise 64,85 dB(A) olarak Pazartesi günü ölçülmüştür. Bu çalışma ile üniversitelerde örgün öğrenim süresince eğitim gören kişilerin ve üniversite personellerinin maruz kaldıkları gürültü seviyesi hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dersliklerde gürültü seviyesi, Gürültü ölçümleri, Kişisel maruziyet değeri, Ortam maruziyet değeri. 


Keywords: