BİLDİRİ DETAY

Ayberk KÖÇKEN, Serhat ACAR, Kerem ALTUĞ GÜLER
7075 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ EĞİMLİ SOĞUTUCU İLE DÖKÜMÜ VE YARI KATI ŞEKİLLENDİRİLMİŞ PARÇALARIN ISIL İŞLEMİ
 
Bu çalışmada 7075 alüminyum alaşımının tikso-şekillendirilmesi için, eğimli soğutucu ile döküm yöntemi kullanılarak hammadde üretimi gerçekleştirilmiştir. Eğimli soğutucunun uzunluğu ise 500 mm olarak belirlenmiştir. Hammaddelere hidrolik pres vasıtasıyla nihai ürün şekli verilmiştir. Tikso-şekillendirme ile üretilmiş parçalara daha sonra T6 ısıl işlemi uygulanmıştır. Deneysel çalışmalar kapsamında literatür araştırmaları sonucu döküm sıcaklığı, düşük üst ısı tekniği göz önünde bulundurularak 645 °C olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde optimum değerleri veren eğimli soğutucu açısı da 45° olarak belirlenmiştir. Eğimli soğutucu kullanılarak üretilen hammaddelerin yapısında dendiritik kolların tamamen kırıldığı ve düşük üst ısılı dökümünde etkisiyle beraber yapının küreselleştiği gözlemlenmiştir. Daha sonra hammaddeler yeniden ısıtma sürecine alınmıştır. Bu süreçte yeniden ısıtma sıcaklığı solidüsliküdüs arasında olacak şekilde 615 °C olarak belirlenmiştir. Yeniden ısıtma süreleri ise 10, 20, 40, 80 ve 120 dakika olarak belirlenmiştir. Yeniden ısıtılan numuneler hidrolik pres yardımıyla kalıbın içerisinde yarı-katı olarak şekillendirilmiştir. Şekillendirilen parçaların her birinden birer numune alınarak sertlik değerleri incelenmiştir. Elde edilen numunelere T6 ısıl işlemi uygulanmıştır. T6 ısıl işleminin ilk basamağı olan çözeltiye alma işleminde sıcaklık 480 °C ve süre 24 saat olarak belirlenmiştir. ASTM’ye göre AA7075 alaşımı ve 10 mm kalınlık için önerdiği optimum çözeltiye alma süresi 75 dakikadır. Bu kalınlıktan sonra her 10 mm kalınlık için 10 dakika süre eklemek gerekmektedir. Bu bilgiden yola çıkılarak çözeltiye alma süreleri ise 55, 85, 115, 145 ve 205 dakika olarak belirlenmiştir. Tüm numunelerin mikroyapı karakterizasyonu gerçekleştirilmiş olup, ısıl işlem uygulanan numunelerin mekanik özelliklerinin incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Yeniden ısıtma süresi arttığında mikroyapıların daha kabalaştığı gözlemlenmiştir. Yeniden ısıtma süresinin artmasıyla ASTM’nin önermiş olduğu optimum sürenin üzerine çıkıldığında parçalarda daha yüksek sertlik değerleri bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: AA7075, Tiksoşekillendirme, ısıl işlem. 


Keywords: